Електрически лабораторни измервания

Електрически лабораторни измервания

Рем Груп 1 ООД предлага следните услуги: електро измерване, измерване на ток, измерване на импеданс, измерване на контур фаза, лаборатория ел измервания.
Разполага с електрическа лаборатория за електро измерване, лаборатория за измерване на контур фаза, и предлага информация относно изисквания за електро инсталация протокол.
Издава протоколи за измерване.
Фирмата е акредитирана е от Дирекция за Национален Строителен Контрол като Лаборатория за електрически измервания със свидетелство за Акредитация 444/19 март 2001г. Лицензира се от Българска Служба за Акредитация като Лаборатория за електрически измервания от вида „С“.


Електрическа лаборатория

Преходно съпротивление на заземители. Специфично съпротивление на почвата.

С тази измервателна процедура може да се измерват съпротивления на заземяване до 10 kOм. Измерваето се извършва чрез измерване на нарежение/ток по отношение на мрежовото захранване и пробника. Потоколите които се издават, служат на инвеститора при окомплектоването на документацията на обекта пред Приемателната комисия за издаване на Разрешение за ползване на обекта. Според изискванията трябва периодично 6 или 12 месеца, да се прави това измерване и ползвателя на обекта трябва да разолага с протокол за измерванията за обекта от Акредитирана Лаборатория.

Изолационно съпротивление. Изводи на намотките.

Тази измервателна функция се използва за измерване на съпротивлението на изолация до 10 МОм автоматично или до 300МОм ръчно. Проколите, които се издават показват на инвеститорите здравината на изолация на монтираните проводници и безопасността, която тази изолация предлага на ползвателите на съоръженията.

Измерване на напрежение, честота, ток и мощност

Тази измервателна функция се използва при проверка на захранване на мрежата, честота на електическия ток, нестандартна температура на корпуса на съоръжението, гршно или непълно свързване на съоръжението. Измерване на ток с токов трансформатор – клещи за определянене консумацията на електроенергия в определен момент.

Преходно съпротивление в контактна система. Проверка на прекъсвачи за защитно изключване, дефектнотокови защити(Fi).

Тази измервателна функция се използва за проверка на защитната мярка „Дефектно – токова защита“ – ДТЗ. Апаратура монтираща се при необходимост от защита от токов удар на ползвател на съоръжението. Изплзва се за електрически уреди работещи с електроенергия и вода – перални машини, помпи, миялна машина, гладачни машини, професионални ютии, проточни бойлери, както и електрически печки и фурни. Потоколите които се издават, служат на инвеститора при окомплектоването на документацията на обекта пред Приемателната комисия за издаване на Разрешение за ползване на обекта. Според изискванията трябва периодично 6 или 12 месеца, да се прави това измерване и ползвателя на обекта трябва да разолага с протокол за измерванията за обекта от Акредитирана Лаборатория.

Импеданс на контура „фаза защитен проводник“. Електрически величини.

Измервателната функция се използва за проверка на защитните мерки „Зануляване“ и „Замасяване“ в системите „неутралния проводник и заземителния са свързани“ и „няма връзка между неутралния и заземителния проводник“. Потоколите които се издават, служат на инвеститора при окомплектоването на документацията на обекта пред Приемателната комисия за издаване на Разрешение за ползване на обекта. Според изискванията трябва периодично на 12 месеца да се прави това измерване и ползвателя на обекта трябва да разолага с протокол за измерванията за обекта от Акредитирана Лаборатория.

Проверка на присъединяването на фазите. Определяне на посоката на въртене на въртящо се магнитно поле.

Тази измервателна функция се използва при проверка на последователността на фазите при апаратура използваща трифазно захранване, при проверка правилното свързване на монофазна апаратура, при свързване на трансформатори, UPS, апаратура функционираща с резервно захранване.

електро измерване, електрическа лаборатория, изисквания за електро инсталация протокол, електро лаборатории, лаборатория за електро измерване, ел laboratoria, elektro laboratoria, лаборатория ел измервания, протокол за измерване, измерване на контур фаза, измерване на ток, лаборатория за измерване на контур фаза, измерване на импеданс