РЕМ ГРУП 1 София фирма за електрически услуги, вентилация, мълнезащити

Фирма за електричеки услуги в София

Електрически услуги, вентилация, мълнезащити, електрически лабораторни измервания

РЕМ ГРУП 1 е фирма за електричеки услуги в София, извършваща следните услуги: изграждане на електрически инсталацииивентилационни инсталациизаземителни инсталации, гръмоотводни инсталации, мълниезащитимонтаж на ключове и контакти, инсталации зад гипсокартон, гофрирани тръби.

РЕМ ГРУП КОНТРОЛ е фирма за електрически лабораторни измервания. Притежава електро-техническа лаборатория за лабораторни електро измервания с протоколи.

Повече информация за услугите

Тел. за повече информация относно цени за електро услуги и за изготвяне на конкретна оферта: 0888.888228