Електрически инсталации

Електрически инсталации София

електрически услуги, вентилации, мълниезащити
Електрически услуги, вентилации, мълниезащити

РЕМ ГРУП 1 предлага следните услуги: изграждане на електрически инсталациии 220/380V, домофонни инсталации, компютърни мрежи, пожаро известителни инсталации, охранителни инсталации, инсталации за видео контрол, видеонаблюдение, и инсталации за контрол на достъп, ремонт на електро инсталации, възтановяване на електро инсталации, изграждане на цялостни електрически системи – лампи, ключове, контакти, както и монтаж на ел.табла. Извършваме също: инсталации зад гипсокартон, гофрирани тръби, монтаж на ключове и контакти, монтаж и смяна на автоматични предпазители, дефектно токови защити, вкопаване на контакти и монтаж на нови контакти, табла, електрически табла, монтаж на осветителни тела, прожектори.

Мълниезащитни инсталации, Гръмоотводни инсталации, Заземителни инсталации.

Елетро техническа лаборатория за лабораторни електро измервания с протоколи.

Предлагаме безплатен оглед и предоставяне на оферта с актуални цени за материали и труд, безплатна доставка на необходими материали в района на София.

Гаранция за материал доставен и монтиран от фирмата – 3 години.

цени на електро инсталации и ел. услуги и запитване за електро оферта >


Електрически инсталации

Изкъртаване на канал за гофрирани тръби и направа на легла за конзоли и разпределителни кутии.

Изграждането на електрическа инсталация е желателно да започне с монтажа на носещите елементи за апаратурата и проводниците на инсталацията. Носещите елементи са гофрирани тръби за проводниците, конзоли за контактите и ключовете и разклонителните кутии за свързването на проводниците. Желателно е електрическите проводници да бъдат в гофрирани тръби, които позволяват в последствие допълнително изтегляне на нов токов кръг, като спестяват ненужното разкъртване на вече готовата мазилка, шпакловането на същата и ново боядисване на цяла стена. Количеството апаратура по БДС в определени помещения не винаги отговаря на нуждите на потребителя. Една електрическа инсталация в гофрирани тръби винаги спестява в последствие ненужни разходи по възстановяването на мазилка в дадено помещение.


Монтаж на кабелоносещи скари, PVС тръбна разводка.

Изграждането на електрически инсталации, открит монтаж, започва с монтаж на кабелоносещи системи и тръбна разводка. Кабелоносещите системи се изпълняват с поцинковани кабелоносещи скари или кабелоносещи скари със специализирано покритие за обекти с открити химични процеси. Кабелоносещите скари служат за прекарването на кабелоносещите проводници от електрическото табло до точката на спускане до електрическата апаратура (ключ или контакт). Спускането от кабелоносещите скари се изпълнява с PVC тръба или метална тръба укрепени с тръбни скоби към съществуващата стена.


Осветление

Извършваме проектиране, доставка и монтаж на осветителни тела за пазарни комплекси, магазини, офиси, жилищни сгради.
За градинско и парково осветление можем да ви консултираме и препоръчаме подходящи паркови, улични и градински осветителни тела.
Можем да ви препоръчаме също:
– Енергоспестяващи решения.
– Ефектно и скрито осветление.
– Луминисцентно осветление.
– Диодни лампи и диодно осветление.

Външното осветление се подбира според нуждите на обекта и необходимоста от осветяване или маркиране на същия. При този вид осветяване е желателно да се подбират осветителни тела с IP 44-65 и продължителен живит на осветителя, това спестява трудоемката подмяна на осветители, спирането на търговския процес и допълнитело заплащане за труд извън гаранционните условия по сключените договори.

Гофрирани тръби за кабелна разводка на електрически инсталации.

Гофрирани тръби – най добрия начин за кабелна разводка. Спестяващи едно бъдещо къртене на стена, измазване на стена, шпакловане на стена, боядисване на стена. Дават възможност за постоянно ползване на помещенията. При направа на нов токов крък на инсталация с гофрирани тръби – 4 до 6 часа неизползване на помещението, при направа на нов токов кръг на инсталация изпълнена с ПВВМ (изкован кабел под мазилката) – 10 до 15 дни неизползване на помещението. Електрическа инсталация в гофрирани тръби – спестяване на бъдещи разходи от пари и време.

Мълниезащитни инсталации, мълниеотводни активни и пасивни устройства.

Активна мълниезащита – идеалната възможност да се икономисат пари и материали при изпълнението на мълниеотводна инсталаия. Минимално количество на мълниеотводни пръти, максимално свободна площ на покривно пространство. Всяко магнитно поле създадено от облаците – причинителят на мълнията – активира мълниезащитата създаваща магнитно поле с формата на чадър над защитения обект.

повече информация

Електрически Разпределителни табла

Разпределителни електромерни табла изпълнени според изискванията на НЕК

Разпределителни електромерни табла изпълнени според изискванията на НЕК. Цената за клиената се формира без цена за доставка на електромери, които се получават от НЕК. При необходимост изработване на проекти за електромерни табла и външни електрическо захранване със задължението за съгласуването на същите с подрайонното управление на Електроразпределение София или страната.

Дефектнотокова защита

Дефектхотоковата защита се монтира в апартното табло и защитава от поражение от ел. ток, дори при пряк допир. Няма опасност от токов удар – изключва мигновено.
Задължителни са за джакузи, масажиращи уреди във вани, сауни, за защита на комуникационни линии, ел. уреди и оборудване.

Извършваме още:

Откриване и отстраняване на аварии, късо съединение и нередности;
Монтаж, демонтаж, преместване на електро: излази, табла, съоръжения, ключове, контакти, щепсели, кутии, осветителни тела, луни, прожектори, вентилатори и др.