Рем Груп 1 ООД

електро фирма, извършваща електрически услуги, вентилации, мълниезащити

 • електрически инсталации
 • вентилационни инсталации
 • електрическа лаборатория
 • вентилационни инсталации
 • цени на електро услуги
 • електро фирма
 • мълниезащитна инсталация

Електро инсталации: РЕМ ГРУП 1 предлага следните услуги:

изграждане на електрически инсталациии 220/380V, домофонни инсталации, компютърни мрежи, пожаро известителни инсталации, охранителни инсталации, инсталации за видео контрол, видеонаблюдение, и инсталации за контрол на достъп, ремонт на електро инсталации, възтановяване на електро инсталации, изграждане на цялостни електрически системи - лампи, ключове, контакти, както и монтаж на ел.табла. Извършваме също: инсталации зад гипсокартон, гофрирани тръби, монтаж на ключове и контакти, монтаж и смяна на автоматични предпазители, дефектно токови защити, вкопаване на контакти и монтаж на нови контакти, ел. табло, електрически табла, монтаж на осветителни тела, прожектори. Мълниезащита, Мълниезащитни инсталации, Гръмоотводни инсталации, Заземление, Заземителни инсталации. Елетро техническа лаборатория за лабораторни електро измервания с протоколи.

elektricheska firma
elektricheski instalacii
ventilacionni instalacii
laboratoria za elektro ismervania
ceni na elektro uslugi i instalacii

Фирма РЕМ ГРУП 1 ООД работи на българския пазар от 1994г.
Фирмата е специалист в монтажа, поддръжката, измерването и ремонта на електрически и вентилационни инсталации.
Лицензирана е от Комитета по Енергетика за Електромонтаж, строителство и ремонт на електрически уредби и електропроводни линии, лиценз 1388/09 март 1998г.
Акредитирана е от Дирекция за Национален Строителен Контрол като Лаборатория за електрически измервания със свидетелство за Акредитация 444/19 март 2001г.
Лицензира се от Българска Служба за Акредитация като Лаборатория за електрически измервания от вида "С".
За да улесни клиентите си с регистрацията на обектите им според изискванията на Европейската общност РЕМ Груп 1 ООД е подала документи и очаква регистрацията си по ISSO 9001.

сертификати | клиенти | партньори

RemРЕМ ГРУП 1 предлага следните услуги:

Проектиране на електрически инсталации:

 • Проектиране на всички видове електрически инсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради
 • проектиране на силови и осветителни инсталации
 • проектиране на всички видове електрически табла за офисно, жилищно и промишлено строителство
 • проектиране на заземителна и мълниезащитна инсталация
 • проектиране на слаботокови инсталации
 • проектиране на пожароизвестяване и системи за видеонаблюдение
 • проектиране на звънчево - домофонни истеми
 • компютърни системи и мрежи

Електрически инсталации:

 • изграждане на електрически инсталациии 220/380V
 • домофонни инсталации
 • компютърни мрежи
 • пожаро известителни инсталации
 • охранителни инсталации
 • инсталации за видео контрол
 • видеонаблюдение
 • инсталации за контрол на достъп
 • ремонт на електро инсталации
 • възтановяване на електро инсталации
 • изграждане на цялостни електрически системи - лампи, ключове, контакти, както и монтаж на ел. табла.

Извършваме също:

 • инсталации зад гипсокартон
 • гофрирани тръби
 • монтаж на ключове и контакти
 • монтаж и смяна на автоматични предпазители
 • дефектно токови защити
 • вкопаване на контакти и монтаж на нови контакти
 • ел. табло, електрически табла
 • монтаж на осветителни тела
 • прожектори

Мълниезащита:

 • Мълниезащитни инсталации
 • Гръмоотводни инсталации

Заземление:

 • Заземителни инсталации


remРЕМ ГРУП КОНТРОЛ предлага следните услуги:

Електро техническа лаборатория за лабораторни електро измервания с протоколи.

 • Преходно съпротивление на заземители. Специфично съпротивление на почвата.
 • Изолационно съпротивление. Изводи на намотките.
 • Измерване на напрежение, честота, ток и мощност
 • Преходно съпротивление в контактна система. Проверка на прекъсвачи за защитно изключване, дефектнотокови защити (Fi).
 • Импеданс на контура "фаза защитен проводник". Електрически величини.
 • Проверка на присъединяването на фазите. Определяне на посоката на въртене на въртящо се магнитно поле

Предлагаме безплатен оглед и предоставяне на оферта с актуални цени за материали и труд, безплатна доставка на необходими материали в района на София.

Гаранция за материал доставен и монтиран от фирмата - 3 години.

цени на електро инсталации и ел. услуги

 

Рем Груп 1 ООД | сертификати | клиенти | партньори | изложения | нормативи | jobs | links