електрически инсталации 220V до 20kV, вентилационни инсталации, електрически лабораторни измервания

Цени на електро услуги на фирма за електрически услуги и инсталации РЕМ ГРУП 1 ООД

Рем Груп 1Тел. (02) 963 23 79, GSM 0888 888 228,
София - Лозенец, ул. Миджур, 28, rem1@remgroup1.com

форма за запитване

Цени за ел инсталации

Наименование
мярка
К-во
СТОЙНОСТ
ПРОИЗВ.
с-ст/ед. цена
отстъпка/
надценка
ед. цена
монтаж
доставка материал
МАРКА
1
Прозвъняване на ел. инсталация
м2
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
2
Заснемане и направа на архитектурен проект
м2
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
3
Направа проект електрическа инсталация
м2
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
4
Направа проект сигнално охранителна пожароизвестителна инсталации, контрол на достъп, видеонаблюдение
м2
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
5
Изрязване на кабелен канал в стена
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
6
Доставка на РVC тръби O16
м
1
 
0,00%
   
0,00
Габрово
7
Полагане на РVC тръби O16
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
8
Доставка на РVC тръби O23
м
1
 
0,00%
   
0,38
Габрово
9
Полагане на РVC тръби O23
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
10
Доставка на кабел ПВ А2 1.5мм2,6/1 kV кл. 1 */БЛ
м
1
 
0,00%
   
0,21
Drakakabel
11
Монатж на кабел ПВ А2 1.5мм2
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
12
Доставка на кабел ПВ А2 2,5мм2,6/1 kV кл.1*/БЛ
м
1
 
0,00%
   
0,33
Drakakabel
13
Монатж на кабел ПВ А2 2,5мм2
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
14
Доставка на кабел ПВ А2 4,0мм2,6/1 kV кл.1*/БЛ
м
1
 
0,00%
   
0,53
Drakakabel
15
Монатж на кабел ПВ А2  4,0мм2
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
16
Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм .6/1 kV кл. 1 */БЛ
м
1
 
0,00%
   
0,76
Drakakabel
17
Монатж на кабел СВТ 3x1.5мм
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
18
Доставка на кабел СВТ 3x2,5мм .6/1 kV кл. 1 */БЛ
м
1
 
0,00%
   
1,16
Drakakabel
19
Монатж на кабел СВТ 3x2,5мм
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
20
Доставка на кабел СВТ 3x4мм .6/1 kV кл. 1 */БЛ
м
1
 
0,00%
   
1,79
Drakakabel
21
Монатж на кабел СВТ 3x4мм
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
22
Доставка на кабел СВТ 3x6мм .6/1 kV кл. 1 */БЛ
м
1
 
0,00%
   
2,13
Drakakabel
23
Монатж на кабел СВТ 3x6мм
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
22
Доставка на кабел СВТ 5x1,5мм .6/1 kV кл. 1 */БЛ
м
1
 
0,00%
   
1,21
Drakakabel
23
Монатж на кабел СВТ 5x1.5мм
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
24
Доставка на кабел СВТ 5x2,5мм .6/1 kV кл. 1 */БЛ
м
1
 
0,00%
   
1,86
Drakakabel
25
Монатж на кабел СВТ 5x2,5мм
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
26
Доставка на кабел СВТ 5x4мм .6/1 kV кл. 1 */БЛ
м
1
 
0,00%
   
2,94
Drakakabel
27
Монатж на кабел СВТ 5x4мм
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
28
Доставка на кабел СВТ 5x6мм .6/1 kV кл. 1 */БЛ
м
1
 
0,00%
   
4,29
Drakakabel
29
Монатж на кабел СВТ 5x6мм
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
30
Доставка на кабел РК 75 Ом 5-341А
м
1
 
0,00%
   
0,28
Drakakabel
31
Монтаж на кабел РК 75 Ом 5-341А
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
32
Доставка на кабел S FTP 4x2х0.5мм
м
1
 
0,00%
   
0,34
Drakakabel
33
Монтаж на кабел S FTP 4x2х0.5мм
м
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
34
Доставка на разпределителна кутия за скрит монтаж
бр.
1
 
0,00%
   
3,60
Kopp
35
Монтаж на разпределителна кутия за скрит монтаж
бр.
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
36
Доставка на разклонителна кутия за открит монтаж
бр.
1
 
0,00%
   
7,30
Kopp
37
Монтаж на  разклонителна кутия за открит монтаж
бр.
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
38
Доставка на конзола за скрит монтаж
бр.
1
 
0,00%
   
1,20
Kopp
39
Монтаж на конзола за скрит монтаж, включително направа на отвор в стената
бр.
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
40
Доставка на лампен ключ за скрита инсталация
бр.
1
 
0,00%
   
7,70
Kopp
41
Монтаж на ключ за скрита инсталация, включително присъединявне
бр.
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
42
Доставка на бойлерен ключ 20А за скрита инсталация
бр.
1
 
0,00%
   
19,70
Kopp
43
Монтаж на бойлерен ключ 20А за скрита инсталация
бр.
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
44
Доставка на контакт тип "Шуко" 250V, 16A, с едно гнездо за скрит монтаж
бр.
1
 
0,00%
   
7,30
Корр
45
Монтаж на контакт тип "Шуко"  250V, 16A, с едно гнездо за скрит монтаж, включително присъединяване
бр.
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
46
Доставка на телефонна розетка за скрита инсталация 2 извода за телефон, RJ-45
бр.
1
 
0,00%
   
16,40
Корр
47
Монтаж на телефонна розетка за скрита инсталация, включително присъединявне
бр.
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
48
Доставка на телевизионна розетка за скрита инсталация
бр.
1
 
0,00%
   
17,20
Корр
49
Монтаж на телевизионна розетка за скрита инсталация, включително присъединявне
бр.
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
50
Монтаж на трансформатор 220/12V; 150VA за захранване на луни
бр.
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
51
Монтаж на осветително тяло тип луна 75W, IP21
бр.
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
52
Монтаж на осветително тяло, плафониера с л.н.с. 60W влагозащитена, включително присъединяване
бр.
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
53
Монтаж на осветително тяло, тип кристална плафониера с л.н.ж. 60W, IP 21
бр.
1
 
0,00%
   
Рем Груп 1
                   
Цените са калкулирани без 20% ДДС                
Отстъпките/надценките се изчисляват възоснова количества, местополoжение, срок за изпълнение  

Електрически инсталации || Вентилационни инсталации || Електрически лабораторни измервания || За нас
Контакти || email:
mailto:office_rem1@remgroup1.com
www.remgroup1.com webdesign by melwebs